5 plant pou nou dekonseye an Ayiti

RSS
5 plant pou nou dekonseye an Ayiti

5 plant pou nou dekonseye an Ayiti

Nan zafè reforestasyon, rebwazman ak restorasyon, nou souvan ap chèche solisyon ki pi rapid. Sa ki konn koz pafwa nou mal deside nan chwazi plant pou fè travay ki sot site la yo. Nou toujou prefere plant ki grandi vit,...

Read now