Kèk espès plant pou reforestasyon

RSS
Kèk espès plant pou reforestasyon

Kèk espès plant pou reforestasyon

Tout plant ka leve nan yon forè, men yo tout pa plant forestye. An Ayiti gen anpil mòn. Genyen ladan yo nou paka fè jaden telman yo wo, sa mande pou nou plante pyebwa ladan yo pou pwoteje yo kont...

Read now