Les 5 règles d'or de l'agroforesterie

RSS
Kèk byenfè rakèt

Kèk byenfè rakèt

An ayiti yon sèl plant konn souvan itilize pou yon pakèt malèz ou maladi. Gen ladan ki fasil bay bon rezilta, men gen tou ki konn pa bay ditou. Pami yo, nou genyen rakèt, yon plant ki bon pou plizyé...

Read now
Kèk plant litoral ak wòl yo

Kèk plant litoral ak wòl yo

Nou souvan remake yon seri de plant bò lanmè. Genyen ladan yo nou ka jwenn bò rivyè men yo pa fasil adapte yo nan altitid ki wo. Plant sa yo se plant litoral, yo gen kapasite pou yo viv bò...

Read now
Teknik pou byen kolekte semans

Teknik pou byen kolekte semans

Koleksyon semans se travay ki fèt lè nou ap pran oubyen rasanble semans. Nou klolekte semans pou nou repwodwi yon espès oubyen pou konsève yo. Men pafwa semans yo konn tèlman mal kolekte ke se tò nou koze a espès...

Read now
Zoom sur quelques forts en Haïti et comment les aménager

Zoom sur quelques forts en Haïti et comment les aménager

  Après notre indépendance en 1804, la crainte du retour des colonisateurs avait poussé nos ancêtres à adopter des stratégies de défenses. Ils avaient pour objectif de surveiller et de contrecarrer toute invasion ou tentative de reprise du territoire par...

Read now
Sa ou dwe konnen sou rezen lanmè.

Sa ou dwe konnen sou rezen lanmè.

  Nan karayib la, kote ayiti trouve l la se yon zòn ki très frajil, kote ki gen siklòn kap soti sou lanmè a kap frape a chak enstan. Men Bondye mete kelke plant ki pou sèvi baryè pou pwoteje...

Read now