Les 5 règles d'or de l'agroforesterie

RSS
Teknik pou byen kolekte semans

Teknik pou byen kolekte semans

Koleksyon semans se travay ki fèt lè nou ap pran oubyen rasanble semans. Nou klolekte semans pou nou repwodwi yon espès oubyen pou konsève yo. Men pafwa semans yo konn tèlman mal kolekte ke se tò nou koze a espès...

Read now