Teknik pou yon bon transplantasyon

RSS
Teknik pou yon bon transplantasyon

Teknik pou yon bon transplantasyon

Transplante yon plant se yon travay fasil men tou se yon etap frajil pou plant lan. Paske nan moman sa plant lan ap gen pou adaptel ak yon lòt sòl, lòt ekspozisyon e pafwa lòt tanperati. Souvan fwa yon plant...

Read now